Home Organisatie Strategisch beleid

Strategisch beleid

Strategisch beleidsplan 2024 - 2026

In het Strategisch Beleidsplan (SBP) leest u welke koers wij de komende jaren willen varen en op welke speerpunten wij ons de komende jaren willen richten. Dit rekening houdend met de kansen en uitdagingen die op onze maatschappij afkomen en waarmee wij zullen worden geconfronteerd. Denk hierbij aan de dubbele vergrijzing, een verdere stijging van het personeelstekort, betaalbaarheid, duurzaamheid en digitalisering. Wat dat betreft willen wij met dit beleidsplan een belangrijke transitie in gang zetten die ervoor zorgt dat wij ook in de toekomst liefdevolle zorg kunnen blijven verlenen aan onze doelgroep. 
 
We beschrijven in dit Strategisch Beleidsplan vijf bewegingen die we als organisatie willen doormaken en waarbij we onze bewoners, cliënten en hun naasten nauw willen betrekken:
 
1. Van zorgen voor naar zorgen dat 
Bethanië zorgt dat de juiste zorg op de juiste plaats bij de juiste persoon ligt binnen het netwerk 
 
2. Van zorgperspectief naar mens-, milieu- en medewerkersperspectief 
Bethanië zet het welzijn centraal en staat bekend als gewaardeerde en duurzame werkgever 
 
3. Van fysieke ondersteuning naar digitale ondersteuning 
Bethanië bevordert leefkwaliteit, veiligheid en werkplezier middels (warme) digitale middelen 
 
4. Van zorgorganisatie naar netwerkorganisatie 
Bethanië is een spin in het web en specialist op het gebied van dementie 
 
5. Van locatiegericht naar wijkgericht 
Bethanië is zichtbaar in de wijk en vergroot samen- en zelfredzaamheid
 
De bewegingen en tussenstappen worden in het Strategisch Beleidsplan meer in detail toegelicht. We geven hierbij tevens aan welke eerste stappen wij de komende jaren willen zetten om de gewenste beweging in gang te zetten.
De horizon die wij in dit plan hanteren, en die wij nader beschrijven, reikt verder dan 2026 en zal ook in de opvolgende jaren van waarde zijn. Hetzelfde geldt voor de tussenstappen die in het document worden benoemd.