Home Organisatie Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Naast goede zorg en een waardevol leven voor haar cliënten zet Bethanië zich in voor duurzaamheid, om zo bij te dragen aan een leefbare wereld voor toekomstige generaties. Duurzame zorg maakt op twee manieren mensen gezonder: door goede zorg te verlenen en door daarbij zo weinig mogelijk te verspillen of vervuilen. 

Ons gebouw voldoet aan hoge duurzaamheidsnormen, onder meer op het gebied van isolatie. Er is een warmte/koudeopslag en de verlichtingsarmaturen zijn voorzien van ledlampen. Met een zogenaamde routekaart laten we zien met welke aanpak we onze CO2-uitstoot nog verder willen verminderen.
 
Reductie van de afvalstromen en het tegengaan en vermindering van voedselverspilling hebben nadrukkelijk de aandacht. 
Waar mogelijk passen we duurzaamheidseisen toe bij inkoopopdrachten.