Home Behandeldienst Bethanië

Behandeldienst Bethanië

Binnen Bethanië beschikken we over een eigen behandeldienst. Wij bieden behandeling aan bewoners die een WLZ-indicatie inclusief behandeling hebben. Onze specialist ouderengeneeskunde is samen met de physician assistent en onze psycholoog de hoofdbehandelaar.
 
Daarnaast werken we samen met de volgende paramedici:
  • Geestelijk verzorger
  • Diëtist
  • Ergotherapeut
  • Fysiotherapeut
  • Logopedist
  • Muziektherapeut
  • Maatschappelijk werker
  • Tandarts en mondhygiëniste