Home Thuiszorg

Thuiszorg

Thuiszorg van Bethanië persoonlijk en altijd dichtbij

Thuiszorg wijkverpleging

Er kan een moment in uw leven komen, dat u thuis hulp nodig heeft. Er kan verpleegkundige zorg thuis nodig zijn. De zorg kan van korte of lange duur zijn. Een wijkverpleegkundige geeft een indicatie voor welke zorg nodig is. Vanuit ons locaties in Ede en Wekerom leveren wij thuiszorg wijkverpleging in de gemeente Ede postcodegebieden 6711 en 6733.

Onder wijkverpleging vallen verpleegkundige handelingen die thuis plaatsvinden zoals wondverzorging, het klaarzetten van medicijnen en deze toedienen, stomazorg, katheteriseren. Daarnaast leveren wij verzorging, 'Assistentie bij de Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)' zoals: hulp bij het aankleden en uitkleden, het wassen en douchen en verzorging van de huid.
Niet alleen verpleegkundige handelingen en ADL (verpleging en verzorging) behoren tot het takenpakket van de verpleegkundige, maar ook het coördineren, signaleren, coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement) en preventieve zorg om aandoeningen, beperkingen of verslechtering van de gezondheid te voorkomen.

Thuiszorg huishoudelijke ondersteuning

Stichting Bethanië kan hulp bij het huishouden bieden, al dan niet op indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemeente Ede, postcodegebieden 6711 en 6733. Dit is ondersteuning voor mensen die hun huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. Hieronder valt hulp bij schoonmaken, opruimen, stofzuigen, bedden opmaken, afwassen, strijken e.d. We bespreken met u wat er gebeuren moet en wanneer. Het kan zijn dat er meer nodig is dan alleen hulp bij de huishoudelijke werkzaamheden; u wordt vergeetachtig, door een beperking heeft u moeite  om structuur aan te brengen in het huishouden of u heeft zelf nog nooit het huishouden gedaan. We denken dan graag met u mee wat de mogelijkheden zijn om u te ondersteunen. 

Casemanagement

Stichting Bethanië heeft twee casemanagers. Deze treden op als uw persoonlijke begeleider als u dementie heeft of als er een vermoeden is van dementie. Deze casemanager luistert aandachtig naar u en uw omgeving: wat gaat er goed en welke vragen heeft u? Het doel is dat u (zo lang mogelijk) uw zelfstandigheid kunt behouden, passende zorg krijgt en dat u kunt leven op een voor u prettige manier. Samen met u en uw naaste zoekt de casemanager naar praktische oplossingen. Zij weet goed de weg naar mogelijkheden voor ondersteuning en initiatieven die er zijn voor mensen met dementie en hun omgeving, juist in uw eigen woonplaats. In goed overleg met u kijkt de casemanager wat er nodig is in uw situatie. Uw wensen, achtergrond en belevingswereld staan centraal.

Individuele begeleiding

Onze individueel begeleiders komen bij u thuis en stemmen samen met u af welke woonondersteuning u wenst. Wij helpen u bij het structureren van uw dagelijkse leven en het bevorderen van uw zelfredzaamheid. Samen met u brengen wij de problemen die u ervaart in beeld. De begeleiding is gericht op het stimuleren, motiveren en activeren van u als cliënt, altijd gericht op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Wij staan naast u en begeleiden u waar nodig. Wij betrekken uw sociale netwerk, bij de samen opgestelde doelen.