Home Organisatie De cliëntenraad

De cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad van Bethanië?
De cliëntenraad vergadert elke maand samen met de Raad van Bestuur en een keer per jaar met de Raad van Toezicht. In de vergaderingen worden zo nodig andere betrokkenen uitgenodigd zoals de managers, coördinatoren, geestelijk verzorger en anderen.
Jaarlijks komen de cliënten en/of hun contactpersonen bijeen om het werk van de cliëntenraad van het afgelopen jaar te bespreken.

In de vergaderingen komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Veiligheid en hygiëne
• Geestelijke verzorging
• Organisatie en personeelszaken
• Begroting en jaarverslag
• Voeding, recreatie en ontspanning
• Kwaliteit van de zorg
• Klein ongemak

De receptie van Bethanië kan u in contact brengen met leden van de cliëntenraad maar via e-mail  kunt u heel snel contact opnemen.
het e-mailadres is: clientenraad@bethanie.nl

Uiteraard kunt u ook direct een van de leden van de cliëntenraad aanspreken.

Voor de goede orde: De cliëntenraad neemt geen individuele klachten in behandeling, daar heeft Bethanië een Klachtencommissie voor.