Home Organisatie Missie, Visie en Kernwaarden

Missie, Visie en Kernwaarden

Onze Missie
Stichting Bethanië is een ouderenzorgorganisatie met een christelijke identiteit. Wij vinden het belangrijk dat elk mens zich gezien, gewaardeerd en van betekenis voelt en daarom dagen we elkaar uit om vanuit ieders rol een bijdrage te leveren aan dit waardevolle leven door God geschonken.
Bethanië biedt ouderen die zorg nodig hebben een gastvrij ‘thuis’ met professionele zorg, welzijn, veiligheid en geborgenheid. Wij doen dit binnen onze locaties in Ede en Wekerom, de dagbestedingen, hospice Ede De Olijftak en in de wijk.

Onze Kernwaarden
Bezield, gastvrij, deskundig en ambitieus. Dat zijn de kernwaarden waarop Bethanië herkenbaar en aanspreekbaar wil zijn.
Bezield: We werken vanuit ons hart en vanuit de liefde die God ons geeft.
Gastvrij: We staan open voor eenieder die hulp nodig heeft en reiken een warme hand.
Deskundig: We begrijpen ons vak en hebben de juiste kennis en kunde in huis.
Ambitieus: We zijn continu in ontwikkeling en willen onze doelgroep het beste bieden.

Onze Visie
Wij willen een leefomgeving bieden waarin samen- en zelfredzaamheid centraal staan in een wijk waarin jong en oud prettig kunnen wonen en waarin eenieder een helpende hand kan bieden vanuit de gedachte dat dit simpelweg normaal is. De bevordering van verbinding tussen bewoners en het aandragen van kennis vormen hierbij een belangrijk element. Elke bijdrage is waardevol en draagt bij aan het ervaren van een zinvolle dag. Verbinding van hart tot hart en verbondenheid met vrienden, familie en omwonenden; dat is waar wij voor staan. 
Om deze leefomgeving te realiseren, geloven wij dat het noodzakelijk is om de zorg te transformeren. We zullen anders moeten gaan denken en zorgen. Wij dienen niet langer vóór de juiste zorg te zorgen, maar dienen ervoor te zorgen dát de juiste zorg kan worden verleend. Belangrijk hierbij zijn samenwerking met onze partners en de gemeente, evenals een gelijkwaardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en medewerkers.
Vanuit de visie dat het welbevinden van onze bewoners op de voorgrond dient te staan, is het van belang om een goede basis te vormen die bestaat uit medewerkers in verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
Door niet langer te spreken over statische functies en verantwoordelijkheden maar door gezamenlijke dynamische rollen te verdelen waar ook veiligheid en zingeving onder vallen, kan gewerkt worden aan een stevige laag die de zorg kan dragen. We dagen onze medewerkers uit om zich voortdurend te blijven ontwikkelen in deze rollen.
Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we meer mensen gebruik laten maken van ons zorgaanbod. We zullen daartoe onze huidige locatie in Ede doorontwikkelen tot de zogenaamde Hof van Bethanië. Tot een minidorp dat aansluit op onze visie en tot een plek waar ook onze locatie Wicherumloo deel van uitmaakt.