Home Cliëntportaal Bethanië

Cliëntportaal Bethanië

In het cliëntportaal van Bethanië ziet u online uw dossier in.

Wat is het cliëntportaal?
Het cliëntportaal is een onderdeel van het elektronisch cliëntdossier Pluriform Zorg, waarmee u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw dossier kan inzien. Ook kunt u (of uw wettelijk vertegenwoordiger) toestemming geven aan bijv. uw eerste contactpersoon om mee te lezen met uw dossier. 

Wat vindt u in het cliëntportaal?
In het cliëntportaal leest u mee met de rapportages van de zorg, van de behandelaren en van welzijn. Ook heeft u inzage in uw agenda; zo ziet u bijvoorbeeld wanneer de wijkverpleging of uw huishoudelijke hulp bij u komt. Pluriform Zorg geeft u de mogelijkheid om via het cliëntportaal documenten, bijvoorbeeld uw cliëntplan digitaal te ondertekenen. U heeft binnen het cliëntportaal, indien van toepassing, inzage in een aantal metingen. 

Hoe is het cliëntportaal het beste benaderen?
Het cliëntportaal is het beste te lezen via uw vaste computer, laptop, tablet of IPad. Via de smartphone is het cliëntportaal minder goed leesbaar. 

Hoe krijgt u toegang en hoe geeft u toestemming?
Als u of uw vertegenwoordiger toegang wilt tot uw dossier of als u (of uw wettelijk vertegenwoordiger) anderen toegang wilt geven tot uw dossier, vult u het formulier Machtiging wettelijk vertegenwoordiger en contactpersonen in. 
Het is belangrijk dat u het formulier print, invult en ondertekent. Na ondertekening scant u het formulier en mailt u het naar clientadministratie@bethanie.nl. Het formulier mag ook per post gestuurd worden naar of afgegeven worden bij de receptie van Bethanië ter attentie van de cliëntadministratie. De medewerkers van de cliëntadministratie regelen dan de toegang. 

Als er wijzigingen moeten plaatsvinden m.b.t. toegang tot het cliëntportaal, kunt u daarvoor het wijzigingsformulier (zie bijlage) printen, invullen, ondertekenen. Na ondertekening scant u het formulier en mailt u het naar clientadministratie@bethanie.nl. Het formulier mag ook per post gestuurd worden naar of afgegeven worden bij de receptie van Bethanië ter attentie van de cliëntadministratie. De medewerkers van de cliëntadministratie voeren dan de wijzigingen door.  

Hoe wordt de toegang geregeld?
U, uw wettelijk vertegenwoordiger en/of de personen die uw toestemming hebben, ontvangen per persoon via het aangegeven e-mailadres een uitnodiging om in te loggen in het cliëntportaal. Om met de gebruikersnaam en het tijdelijke wachtwoord in te kunnen loggen, heeft u ook uw telefoon nodig. U ontvangt namelijk bij elke keer inloggen ook een sms op het opgegeven mobiele nummer. Er is daarom minimaal een mailadres en een mobiel nummer nodig om iemand toegang te kunnen geven. Dit is een extra beveiligingsstap waarmee wij de veiligheid van uw gegevens kunnen garanderen

Wilt u de privacy waarborgen?
Wellicht ten overvloede vragen wij u om met de gegevens die u krijgt in te zien, zorgvuldig om te gaan. Dit met het oog op de privacyborging van de gegevens die in het dossier in te zien zijn en de privacyborging van de medewerker die rapporteert in het dossier.

Heeft u vragen over wat u in het dossier leest?
Wilt u zich, bij vragen over wat u leest in het dossier, wenden tot de eerst verantwoordelijke verzorgende (evv’er)? De evv’er zal u graag te woord staan. Als u er met de evv’er niet uitkomt, leg dan contact met de teamleider van de afdeling. 

Tenslotte
Bij vragen of opmerkingen over gebruik van het cliëntportaal neemt u contact op met de medewerkers van de cliëntadministratie. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 uur – 17.00 uur via de mail: clientadministratie@bethanie.nl. 


Cliëntportaal

Inloggen cliëntportaal