Home Kwaliteit Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Ons kwaliteitsbeleid is gebaseerd op het werken met een Strategisch Beleidsplan voor meerdere jaren. 
Dit strategisch beleid is in lijn met het Kwaliteitskompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan – Thuis, in de wijk en in het verpleeghuis’. Ook is het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland erbij meegenomen.
Aan de hand van uitgewerkte strategieën voor de jaren 2024-2026 werken we doelmatig aan het bieden van de randvoorwaarden voor onze cliënten en bewoners zodat zij een waardevol leven kunnen leiden.

Vanuit de strategische pijlers formuleren wij elk jaar een kwaliteitsplan waarin afgeleide jaardoelen staan.  
Ook voor 2024 hebben wij een kwaliteitsplan vastgesteld, waarbij alle afdelingen binnen de organisatie afdelingsdoelen hebben opgesteld. Graag presenteren wij u het kwaliteitsplan 2024 van Stichting Bethanië. U vindt deze hieronder. 
In het hieronder te downloaden kwaliteitsverslag 2022 legt Stichting Bethanië verantwoording af over het door haar gevoerde beleid en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van zorg, begeleiding en diensten over 2022 op de locaties Bethanië in Ede en Wicherumloo in Wekerom. 
Rond mei/juni van dit jaar, kunt u hier het kwaliteitsverslag 2023 vinden. 

Aangezien het Kwaliteitskompas, welke vanaf 1 januari 2024 in werking treedt, spreekt over het uitwerken van een kwaliteitsbeeld, zult u hieronder in 2024 ook een kwaliteitsbeeld gaan vinden.