Home Kwaliteit Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Met de totstandkoming van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in 2017 is een belangrijke mijlpaal bereikt in de kwaliteitsontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Voor de hele sector en alle betrokken partijen beschrijft dit kader wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg.

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en onze visie en missie lagen ten grondslag aan het Strategisch Beleidsplan (SBP) 2018-2020. Aan de hand van uitgewerkte strategieën werkten we doelmatig aan het behalen van het resultaat; het bieden van de randvoorwaarden voor onze bewoners zodat zij een waardevol leven kunnen leiden. Voor de komende 3 jaar – de periode 2021, 2022, 2023 – zal Bethanië met haar nieuw strategisch beleidsplan (zie onderstaand) deze ingeslagen weg voortzetten. Het thema ‘waardevol leven’ vanuit het SBP 2018-2020 blijven we hanteren. 

In het hieronder te downloaden kwaliteitsverslag 2021 legt Stichting Bethanië verantwoording af over het door haar gevoerde beleid en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van zorg, begeleiding en diensten over 2021 op de locatie Bethanië in Ede en Wicherumloo in Wekerom. In dit verslag is het voormalige 'maatschappelijke verslag' geïntegreerd.

Daarnaast presenteren we u het kwaliteitsplan 2021 van Stichting Bethanië. Dit kwaliteitsplan reikt verder dan alleen het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en heeft betrekking op de gehele organisatie van Stichting Bethanië.
Vanuit het nieuwe SBP gaat Bethanië sturen op de 5 speerpunten die als ‘puzzelstukjes’ een mooi beeld vormen van waaruit wij onze bewoners waardevolle zorg bieden.
• Gezond & Wel
• Kennen & Gekend worden
• Boeien & (ver)Binden
• Wonen & Omgeving
• Vakmanschap & Eigenaarschap
Alle disciplines binnen de organisatie hebben afdelingsdoelen opgesteld om invulling te geven aan deze speerpunten.
Kortom in 2021 werken we samen verder aan een waardevol leven voor de bewoners die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Hoe wij hiermee aan de slag gaan en met welke acties wij in het nieuwe jaar onze visie willen gaan realiseren, leest u in ons Kwaliteitsplan 2021.