Home Kwaliteit Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg (2017) en onze visie en missie liggen ten grondslag aan het Strategisch Beleidsplan (SBP) 2021-2023. U vindt dit document hieronder. Aan de hand van uitgewerkte strategieën werken we doelmatig aan het behalen van het resultaat; het bieden van de randvoorwaarden voor onze cliënten en bewoners zodat zij een waardevol leven kunnen leiden. Dat is tenslotte waar we het voor doen en daarom is dat ook het thema van onze SBP. 

Vanuit het SBP stuurt Bethanië op vijf speerpunten die als ‘puzzelstukjes’ een mooi beeld vormen van waaruit wij onze cliënten en bewoners waardevolle zorg bieden.
• Gezond & Wel
• Kennen & Gekend worden
• Boeien & (ver)Binden
• Wonen & Omgeving
• Vakmanschap & Eigenaarschap

Elk jaar beraden we ons op het opstellen van nieuwe doelen en ontwikkelingen, zodat we blijvend leren en verbeteren vormgeven. 
Ook voor 2023 hebben alle afdelingen binnen de organisatie doelen opgesteld om invulling te geven aan de speerpunten van het SBP. Dit kwaliteitsplan reikt verder dan alleen het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en heeft betrekking op de gehele organisatie van Stichting Bethanië.
Graag presenteren wij u het kwaliteitsplan 2023 van Stichting Bethanië. U vindt deze hieronder. 

In het hieronder te downloaden kwaliteitsverslag 2021 legt Stichting Bethanië verantwoording af over het door haar gevoerde beleid en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van zorg, begeleiding en diensten over 2021 op de locaties Bethanië in Ede en Wicherumloo in Wekerom. 
Rond mei/juni van dit jaar, kunt u hier het kwaliteitsverslag 2022 vinden.