Home Zorg en begeleiding Voor mantelzorgers

Voor mantelzorgers

De bijdrage van mantelzorgers wordt steeds belangrijker. Samen met u als mantelzorger kijken onze medewerkers wat een cliënt nodig heeft om in Bethanië en de maatschappij te kunnen functioneren en waar hij / zij zelf niet in kan voorzien. Bijvoorbeeld hulp bij de maaltijden, het doen van de afwas, een rondje wandelen etc. Cliënten geven regelmatig aan het als zeer prettig te ervaren dat mantelzorgers hen helpen en aanwezig zijn. Voor de inzet van mantelzorgers heeft Bethanië een gedegen mantelzorgbeleid opgesteld, waarin onder andere is vastgelegd dat wij graag met mantelzorgers in gesprek gaan over hun mogelijkheden om zich te blijven inzetten voor onze cliënten. Onze medewerkers hebben oog voor het welzijn  van mantelzorgers.

Als mantelzorger kunt u behoefte hebben aan aanvullende informatie over verschillende onderwerpen: praktische zaken, actuele regelgeving of emotionele ondersteuning. De EVV-er kan u hierover meer vertellen.

Uitgebreide informatie is ook te vinden op de website van Malkander: www.malkander-ede.nl. Deze organisatie ondersteunt mantelzorgers in de gemeente Ede en behartigt hun belangen. Daarnaast kunt u ook informatie vinden op de website van MantelzorgNLwww.mantelzorg.nl. Dit is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers zorg. Verder kunt u een beroep doen op de Wmo van de gemeente Ede.