Bethanie-slider-hkh-margriet Bethanië onderscheidt zich door haar specifieke christelijke identiteit, de persoonlijke en kleinschalige zorg Het restaurant is de plaats om elkaar te ontmoeten, te genieten van een kopje koffie of de warme maaltijd te gebruiken. De zorgverlening van Bethanië is gericht op het ondersteunen en versterken van de eigen regie van de cliënt.

Medewerkers van Bethanië bieden meerwaarde aan kwetsbare ouderen. Zij zijn doeltreffend om cliënten naar vermogen zelf sturing te helpen geven aan hun eigen leven. Zelfzorg, zorgzaamheid voor elkaar én adequate behandeling en verzorging zijn goed op elkaar afgestemd. Bethanië ondersteunt kwetsbare ouderen, kostbaar in Gods ogen, zoals een lelie in het veld. Gebaseerd op de Bijbeltekst uit Mattheüs 6: 28 en 29:
"Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze."