Aankomst Prinses Margriet voor officiele opening van nieuwbouw Bethanië mevrouw T. van den Brink (102 jaar) en mevrouw G.E. Dirksen-van Beek (60 jaar) bieden bloemen aan Nieuwbouw Bethanië officieel geopend door H.K.H. Prinses Margriet H.K.H. Prinses Margriet bezoekt de dagbesteding

Medewerkers van Bethanië bieden meerwaarde aan kwetsbare ouderen. Zij zijn doeltreffend om cliënten naar vermogen zelf sturing te helpen geven aan hun eigen leven. Zelfzorg, zorgzaamheid voor elkaar én adequate behandeling en verzorging zijn goed op elkaar afgestemd. Bethanië ondersteunt kwetsbare ouderen, kostbaar in Gods ogen, zoals een lelie in het veld. Gebaseerd op de Bijbeltekst uit Mattheüs 6: 28 en 29:
"Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze."