Home Appartementen De Bosrand

Appartementen De Bosrand

Verzorging die bij u past

De medewerkers van somatiek/PG afdeling De Bosrand, heten u van harte welkom in Bethanië.
Wij werken met een team van enthousiaste verzorgenden en verpleegkundigen, die samen met u afstemmen welke zorg en ondersteuning voor u nodig is.

Binnen De Bosrand (afdeling somatiek/PG) wordt zorg gegeven aan u als individuele bewoner. De zorg wordt verleend in uw appartement. Daar waar u niet meer zelf de zorg op u kunt nemen, vullen wij deze aan. U heeft een eigen appartement waarin wij als zorgverleners te gast zijn. Ook bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de huiskamer De Herberg, dit is een huiskamer voor maximaal 9 intramurale bewoners die meer dagstructuur nodig hebben.
Binnen De Bosrand verblijven ook bewoners met een PsychoGeriatrische(PG) indicatie, deze bewoners hebben de diagnose dementie maar kunnen nog deels zelfstandig in hun appartement verblijven. Voor deze groep bewoners is er de mogelijkheid deel te nemen aan de huiskamer De Oase, dit is een intramurale huiskamer voor maximaal 6 bewoners. Op de Herberg en de Oase worden dagactiviteiten aangeboden in groepsverband of individueel.
De afdeling somatiek bestaat uit vier etages, welke onderverdeeld zijn in appartementen met en zonder behandeling.

Als bewoner van Bethanië kunt u in aanmerking komen voor verschillende soorten zorg. De dagelijkse verzorging bestaat uit hulp bij wassen en aankleden, maar ook de verzorging van de maaltijd, uw wasgoed en het schoonhouden en onderhouden van uw appartement. Voor verpleging en behandeling heeft Bethanië de medische verantwoordelijkheid ondergebracht bij de specialist ouderengeneeskunde.

Bethanië onderkent het grote belang van zinvolle dagbesteding. Hiertoe zijn voor verschillend doelgroepen voorzieningen beschikbaar. Een wijkrestaurant voor bewoners en omwonenden waar vers gekookt wordt. Voor alle bewoners bestaat de mogelijkheid om ook buiten Bethanië te bewegen. Heerlijk wandelen in de bosrijke omgeving of bewegen in de Beweegtuin. Door inzet van moderne domotica wordt de leefruimte vergroot en beweging gestimuleerd.

Logeren

Soms is het fijn als iemand bij u blijft slapen. Dat mag natuurlijk. Wel vragen we u dit vooraf aan ons te melden, zodat de zorg ook op de hoogte is en daarmee rekening houdt. Lees verder...