Home Veelgestelde vragen Bethanië

Veelgestelde vragen Bethanië

Voor het wonen in Bethanië heeft u een indicatie nodig, die u kunt aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) www.ciz.nl, telefoon 088-7891000. U kunt voor advies en informatie contact opnemen met onze medewerkers van zorgbemiddeling. Zij helpen u graag verder, telefoon 0318 - 68 99 99 of e-mail zorgbemiddeling@bethanie.nl.

Voor meer informatie over wonen in en inschrijven voor Wicherumloo verwijzen wij u naar de website: https://www.wicherumloo.nl/  

 

Natuurlijk kan dat, u bent van harte welkom. Het is verstandig om Bethanië te bezichtigen en te ervaren of u zich er thuis gaat voelen. Voor een rondleiding kunt u een afspraak maken met de zorgbemiddelaars. Het mailadres is: zorgbemiddeling@bethanie.nl of via telefoonnummer 0318-689 999.

Bij een Wet Langdurende Zorg (Wlz)-indicatie hoort een zorgprofiel. Dat is een beschrijving van de zorg die u nodig heeft. Binnen Bethanië hebben we meerdere afdelingen voor de verschillende zorgprofielen 5, 6, 7 en 8.
Samen met u kijken we welke afdeling het meest passend is.

 

Helaas is dit niet mogelijk. U krijgt alleen een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg als u op het moment van aanvraag echt zorg nodig hebt. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) zal u dus nooit een indicatie voor de toekomst geven. Wij zetten belangstellenden pas op onze wachtlijst op het moment dat er een indicatie is afgegeven.

 

Voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt u een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Er zijn twee soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage. De eerste vier maanden betaalt u (meestal) de lage eigen bijdrage. Hoeveel u daarna betaalt, hangt af van uw situatie. U kunt zelf de eigen bijdrage berekenen via de website van het CAK. Het CAK stuurt u eerst een brief waarin staat dat uw gegevens zijn aangeleverd. Daarna krijgt u een beschikking; een brief waarin de hoogte van uw eigen bijdrage staat. Tot slot ontvangt u een rekening. 

Aanvullende kosten voor bijv. wasverzorging vindt u op onze tarievenkaart op onze website.

 

Ja, zowel in Ede als in Wekerom is er een dagbesteding. Op onze website vindt u meer informatie over Dagbesteding De Palmboom in Ede en Dagbesteding Wicherumloo in Wekerom. Dagbesteding kan vanuit twee wetten vergoed worden: vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aard van uw zorgbehoefte bepaalt vanuit welke wet u zorg krijgt.

 

Wanneer u over een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie beschikt kunt u zich via het zorgkantoor aanmelden voor een verhuizing naar Bethanië. Dan krijgt u te maken met een wachtlijst. De snelheid waarmee appartementen vrijkomen, is sterk wisselend en daarom kunnen we geen uitspraak doen over de duur tot aan de verhuizing. Het aantal wachtenden zegt op zich niets over de wachtduur. Er wordt namelijk gekeken naar de omstandigheden, zoals onder andere veiligheid in de thuissituatie, psychosociale omstandigheid, overbelasting mantelzorg, etc. De zorgbemiddelaars beheren de wachtlijsten. Zij onderhouden contact met u over de voorgang van de situatie. U kunt hen bereiken via zorgbemiddeling@bethanie.nl.

Een actueel overzicht van de wachtlijst voor De Bosrand, Heidepark en Dagbestedingen vindt u onderaan de pagina 'Aanmelden, indicatie en wachtlijst'.

Het cliëntportaal is een onderdeel van het elektronisch cliëntdossier Pluriform Zorg, waarmee u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw dossier kan inzien. 
In het cliëntportaal leest u mee met de rapportages van de zorg, van de behandelaren en van welzijn. Ook heeft u inzage in uw agenda. U heeft binnen het cliëntportaal, indien van toepassing, inzage in een aantal metingen. 
Meer informatie over het cliëntportaal leest u hier.

Jazeker. Bethanië biedt in postcodegebied 6711 zorg in de wijk, op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

In de andere postcodegebieden bieden wij geen wijkverpleging (thuiszorg). Wel bieden wij daar huishoudelijke ondersteuning, casemanagement, individuele begeleiding en bezorgen wij warme maaltijden. 

 

U kunt uw vraag bij voorkeur stellen via facturen@bethanie.nl. Onze afdeling financiën zal uw vraag beantwoorden.

U kunt bij onze medewerkers van de zorgbemiddeling terecht met al uw vragen, opmerkingen en verzoeken over wonen, zorg, welzijn en behandeling. Zij kunnen u informeren, begeleiden en desgewenst doorverwijzen.
Zij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag op telefoon 0318-689999 of via de mail: zorgbemiddeling@bethanie.nl.