Home Onze locaties Aanmelden en indicatie

Aanmelden en indicatie

Aanmelden en indicatie

Om in aanmerking te komen voor een appartement in Bethanië, heeft u een indicatie met verblijf nodig vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). 

Een indicatie voor het wonen in Bethanië, kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg, die uw indicatie ook vaststelt, www.CIZ.nl telefoon 088 789 10 00. Met uw aanvraag kunt u Bethanië als voorkeur opgeven. Nadat Bethanië uw indicatie heeft ontvangen, zal er door de medewerker cliëntadvies contact met u worden opgenomen om  een afspraak te maken voor een kennismakingsbezoek in Bethanië. Tijdens dit bezoek wordt uw zorgvraag besproken en krijgt u informatie over de verdere gang van zaken. Ook bespreken we welke diensten Bethanië u kan bieden voordat er een plaats beschikbaar komt.

Informatie over uw eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK www.hetcak.nl.

Wij kunnen ons voorstellen dat er nu al vragen bij u leven over het komen wonen in Bethanië. Desgewenst kunt u contact opnemen met onze medewerkers cliëntadvies, zij zijn bereikbaar op maandag, woensdag of donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

De actuele wachtlijst voor wonen in Bethanië en deelname aan de dagbesteding vindt u in onderstaand overzicht.

Datum

Wonen:

Medische verantwoordelijkheid
geboden:

Apparte-
menten:

Financiering via:

Wachtenden

01-02-2018

Individueel wonen in zorgcentrum Bethanie

Specialist ouderengeneeskunde

20

Wet langdurige zorg (Wlz)

15

01-02-2018

Kleinschalig wonen

Specialist ouderengeneeskunde

3 woningen 7 app. per woning: Totaal 21

Wet langdurige zorg (Wlz)

35

 

Dagactivering:

 

 

 

 

01-02-2018

Ca. 12 plaatsen per dag, 6 dagen per week

Huisarts

Gezellig ingerichte groepsruimte

Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Persoonsgebonden budget (PGB) of particulier

Dagbesteding De Gaarde            1

Dagbesteding De Palmboom   8

Dagbesteding Wicherumloo    2