Home Organisatie Beleid

Beleid

Strategisch beleidsplan 2021 - 2023

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en onze visie en missie lagen ten grondslag aan het Strategisch Beleidsplan (SBP) 2018-2020. Aan de hand van uitgewerkte strategieën werkten we doelmatig aan het behalen van het resultaat; het bieden van de randvoorwaarden voor onze bewoners zodat zij een waardevol leven kunnen leiden.
Voor de komende 3 jaar – de periode 2021, 2022, 2023 – zal Bethanië met haar nieuw strategisch beleidsplan deze ingeslagen weg voortzetten. Het thema ‘waardevol leven’ vanuit het SBP 2018-2020 blijven we hanteren.
Met dit thema gaat Bethanië sturen op de volgende speerpunten die als ‘puzzelstukjes’, in elkaar gelegd een mooi beeld vormen van waaruit wij onze bewoners waardevolle zorg bieden.
• Gezond & Wel
• Kennen & Gekend worden
• Boeien & (ver)Binden
• Wonen & Omgeving
• Vakmanschap & Eigenaarschap

In het SBP lichten we onze speerpunten toe en nemen we u en jou mee in onze plannen voor de komende drie jaar. 
 

Op de voorzijde van het SBP staat een schilderij van Wilma Veen:

Je verbonden voelen met elkaar is van grote waarde. In Bethanië zijn we ervan overtuigd dat jij belangrijk bent, welke plek je ook inneemt en wie je ook bent. Of u de kwetsbare bewoner bent, jij de medewerker of vrijwilliger; wij zijn verbonden met elkaar. Die verbinding zie je terug in de horizontale lijnen in het schilderij. Deze lijnen zijn deels open, want echt vertrouwen is gebaseerd op loslaten: wat jij doet hoef ik niet meer te doen, ik vertrouw je.

Samen reizen we door dit leven met muziek die blijvend resoneert in ons binnenste. Het schilderij is een ontdekking van elementen die zo passend zijn bij wie wij samen zijn. Onze locaties in Wekerom en Ede zijn in het kunstwerk verstopt. Onze missie, visie en waarden zijn erin verbeeld, waaronder een hart dat de zorg voor elkaar symboliseert. Met elkaar verbonden wandelen we door het leven en mogen we ons geborgen weten. Vanuit ons eigenaarschap werken en leven we samen bij Bethanië.